top of page

SIMILAR STORIES KIÁLLÍTÁS
The Space Budapest Galéria, 2023

A Similar Stories / Hasonló történetek című, hosszú távú és folyamat alapú művészeti projekt az anyaság életen át tartó, kétségekkel, kételyekkel és kérdésekkel teli útját kívánja feltérképezni, e komplex, a nemzetközi színtéren is hangsúlyos témára a művészet eszközével reagálni, illetve erről szélesebb társadalmi párbeszédet kezdeményezni.

Fajgerné Dudás Andrea és Horváth Lóczi Judit a közös munka első megvalósult kiállításában hét, saját tapasztalatból merített, de általános érvényű fogalmat határozott meg (Constant remorse / Nothing really matters! / Exhaution, my old friend! Come and hug me! / Lack of motherhood emphaty / If I were a boy / Mental load, proliferating brain / Lost privacy), amely az általuk megélt anyai identitás fontos problémáiról, kimond(hat)atlan félemeiről

és aggályairól, a szülői szerepekről, illetve a művészeti praxis és a karrier összeegyeztethetőségének kéréséréről, valamint az „anyai gondolkodás” jellegzetességeiről indít dialógust: tabuk és klisék nélkül, mélyen pszichologizáló, önreflexív és intim módon, de radikálisan eltérő stiláris nyelvezettel.

                                                                                                                                       Szabó Noémi kurátor

A kiállítás helyszíne: The Space galéria, Budapest

A kiállítás ideje: 2023.02.15-03.24.

További információk: Similar Stories

bottom of page